Windpark Fryslân ฟาร์มกังหันลมน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบ IJssel ของเนเธอร์แลนด์ ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว

Windpark Fryslân ฟาร์มกังหันลมน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใ...

มาตรฐาน มอก. รถตุ๊กตุ๊ก EV ผ่านแล้ว 33 ข้อ พร้อมยกระดับหวังให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของอาเซียน

มาตรฐาน มอก. รถตุ๊กตุ๊ก EV ผ่านแล้ว 33 ข้อ พร้อมยก...