โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดGigafactory หนึ่งขั้นตอนที่ใกล้ชิดกับความเป็นจริงของ Freyr พร้อมประกาศร่วมทุนกับ Koch Strategic Platforms

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ขนาดGigafactory หนึ่งขั้นตอนที่...

แบตเตอรี่ : แบตเสื่อมแล้วไปไหน? เมื่อโลกเปลี่ยนสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ที่หมดอายุการใช้งานจำนวนมหาศาลจะถูกกำจัดอ...