ถ้าน้ำมันและแบตเตอรี่แพงเกินไป เราใช้น้ำเป็นเชื้อเพลิงให้รถวิ่งได้ไหม?

เหตุผลที่วิถีใหม่ของการเดินทางต้องเป็นรถยนต์พลังงา...