PRODUCT & SOLUTION

โซลูชั่นการเดินทางและบริการจาก Mobility One

รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่เหนือกว่าด้วยการผลิตด้วยวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูปทั้งคัน พร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ทั้งประหยัด และไม่ก่อให้เกิดมลภาวะในสังคม

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ที่ออกแบบมาให้คุณได้เข้าถึงวิถีใหม่แห่งการเดินทาง ที่จับต้องได้ง่าย และประหยัดกว่าที่เคย

ระบบชาร์จไฟสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ที่เริ่มตั้งแต่การติดตั้ง และการดูแลระบบ เพื่อตอบโจทย์สำหรับผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างสะดวกสบายมากกว่าเดิม

ให้องค์กรของคุณเป็นส่วนหนึ่งของปรากฎการณ์ใหม่ของการเดินทาง ที่เปลี่ยนจากการใช้ยานพาหนะเครื่องยนต์สันดาปมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนสังคมให้ดีขึ้นกว่าเดิม

พบกับระบบที่เป็นคำตอบของเมืองอัจฉริยะ โดยการออกแบบยานยนต์โดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่เหมาะกับการเดินรถในเส้นทางต่างๆ  เพื่อความประหยัด คุ้มค่า รวมถึงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม