PASSENGER CARS

เตรียมพบกับ Solution
ที่จะนำคุณสู่วิถีใหม่แห่งการเดินทาง
ให้คุณจับต้องได้ง่าย มากกว่าที่เคย

แล้วพบกัน เร็วๆนี้
Slider

Hydrogen Bus

รถโดยสารพลังงานไฮโดรเจน ข

Minibus (6.5m)

รถมินิบัสพลังงานไฟฟ้า ขนา

Commercial Van

รถตู้โดยสารพลังงานไฟฟ้า ข