Hydrogen Bus

รถโดยสารพลังงานไฮโดรเจน

ข้อมูลทางเทคนิค

รถโดยสารพลังงานสะอาด ผสานการออกแบบที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการเดินทางอัจฉริยะ ระยะพิสัยไกล ขับขี่ไร้เสียงรบกวน อายุการใช้งานยาวนาน พร้อมด้วยระบบช่วงล่างถุงลมที่ช่วยในการขับขี่คล่องตัวบนที่คล่องตัวบนถนนทุกรูปแบบของประเทศไทย พร้อมระบบช่วยจอดรถ, ระบบป้องกันการไถลออกด้านข้าง, กระจกมองหลังอิเล็กทรอนิกส์, กล้องมุมมอง 360 องศารอบคัน, และระบบแจ้งเตือนป้องกันการชนด้านหน้า เสริมความปลอดภัยสูงสุดให้กับวิถีใหม่ของการเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Slider

รถยนต์รุ่นอื่นๆ