EV Library

ติดตามข่าวสาร และบทความต่างๆ ของ Mobility One และนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้ที่นี่

Audi เปิดประสบการณ์ใหม่ระดับพรีเมียมกับศูนย์ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าสไตล์เลานจ์แห่งแรกในเยอรมนี

Audi เปิดประสบการณ์ใหม่ระดับพรีเมียมกับศูนย์ชาร์จรถพลังงานไฟฟ้าสไตล์เลานจ์แห่งแรกในเยอรมนี

ทำความรู้จักกับ Hyundai Home Ecosystem ระบบที่รวมการชาร์จพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้ามาไว้ที่บ้านคุณ

ทำความรู้จักกับ Hyundai Home Ecosystem ระบบที่รวมการชาร์จพลังงานไฟฟ้าและการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้ามาไว้ที่บ้านคุณ

Windpark Fryslân ฟาร์มกังหันลมน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบ IJssel ของเนเธอร์แลนด์ ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว

Windpark Fryslân ฟาร์มกังหันลมน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลสาบ IJssel ของเนเธอร์แลนด์ ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มรูปแบบเรียบร้อยแล้ว

ครั้งแรกในโลก กับ โคมไฟฉุกเฉินไม่ใช้แบตเตอรี่ ของ Sunny ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

ครั้งแรกในโลก กับ โคมไฟฉุกเฉินไม่ใช้แบตเตอรี่ ของ Sunny ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า”

โมบิลิตี้ วัน ส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าและสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้ อบจ.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city)ยกระดับขนส่งแบบไร้มลพิษ

โมบิลิตี้ วัน ส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้ อบจ.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city)ยกระดับขนส่งแบบไร้มลพิษ