โมบิลิตี้ วัน ส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้าและสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้ อบจ.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city)ยกระดับขนส่งแบบไร้มลพิษ

โมบิลิตี้ วัน ส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถไฟฟ้าให้ อบจ.ระยอง ร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart city)ยกระดับขนส่งแบบไร้มลพิษ

บริษัทโมบิลิตี้ วัน จำกัด ส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้า ให้อบจ. ระยอง

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง บริษัท โมบิลิตี้ วัน จำกัด โดยนายสมศักดิ์ พะเนียงทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิลิตี้ วัน จำกัด ทำการส่งมอบรถโดยสารไฟฟ้า ขนาด 8.1 เมตร จำนวน 2 คัน พร้อมสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ให้กับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดยมีนายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้ในกิจการกองการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง

คุณชัยยง พะเนียงทอง รองกรรมการบริษัท โมบิลิตี้ วัน จำกัด

“บริษัท โมบิลิตี้ วัน จำกัด ยินดีที่ได้เป็นที่เป็นส่วนหนึ่ง ในการพัฒนา และขับเคลื่อนให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ กับวิถีใหม่ ที่ใช้พลังงานทางเลือกในการเดินทาง โดยได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ให้เป็นผู้จัดหารถโดยสารไฟฟ้า แบบ City bus ใช้พลังงานไฟฟ้า.100% ที่มีขนาดและรูปแบบเหมาะสมกับเมืองระยอง ประกอบด้วยเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย ให้ความคุ้มค่า และปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบของพัฒนาเมืองให้เทียบทันโลกเป็นไปตามภารกิจของ บริษัท โมบิลิตี้ วัน จำกัด ที่จัดตั้งโดยเครือเอก กรุ๊ป ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจยานยนต์กว่า 30 ปี เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางสมัยใหม่ ให้ผู้บริโภคชาวไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ยานยนต์ไฟฟ้า สร้างความคุ้มค่าในการเดินทางด้วยนวัตกรรมที่เทียบทันมาตรฐานสากล

สำหรับรถโดยสารไฟฟ้ารุ่นนี้ มีขนาด 8.1 เมตร จำนวน 23 ที่นั่ง ระยะทางวิ่งสูงสุด 230 กิโลเมตร (NEDC)     อีกทั้งยังมีเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะทั้งคัน มีความคล่องตัว และยังมีระบบรักษาความปลอดภัยครบครัน เช่น ระบบกล้อง 360 องศารอบคัน เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

นอกจากนี้ ทางบริษัท โมบิลิตี้ วัน จำกัด ได้ร่วมกับ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการด้านการจัดจำหน่าย และการติดตั้งระบบชาร์จยานยนต์ ดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จสำหรับรถโดยสารไฟฟ้า โดยเป็น ระบบชาร์จเร็ว DC (Fast Charge) ขนาด 140 กิโลวัตต์ จำนวน 2 หัวจ่าย ใช้เวลาชาร์จเพียง 60 นาที  ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน”   คุณชัยยง พะเนียงทอง  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โมบิลิตี้ วัน จำกัด กล่าว

“โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถไฟฟ้าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองครั้งนี้ เป็นครั้งแรกที่นำรถโดยสารไฟฟ้า100% มาใช้ในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาระบบโดยสาร ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ช่วยลดปัญหาฝุ่นควัน.PM2.5 อันเป็นคำตอบของการยกระดับเมืองและสิ่งแวดล้อมไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

นอกจากนี้รถโดยสารไฟฟ้าทั้ง 2 คัน และสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ได้นำมาใช้ประโยชน์กับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรียนรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า อันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ

ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาเมืองระยอง เพื่อมุ่งสู่ความเป็น Smart City โดยระยองถูกตั้งเป้าให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในอาเซียน ตามเป้าหมายของโครงการ EEC  ซึ่งแน่นอนจะต้องเริ่มต้นด้วยระบบขนส่งแบบไร้มลพิษ โดยโครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้าและสถานีชาร์จรถไฟฟ้า เป็นโครงการนำร่องในการวางรากฐานระบบการขนส่งด้วยรถโดยสารไฟฟ้าของเมืองระยอง โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะนำมาทดลองใช้งาน และยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นใหม่ได้สัมผัส และเรียนรู้เทคโนโลยีรถไฟฟ้า  ถือเป็นการวางโครงสร้างในอนาคต เพื่อให้ระยองเปลี่ยนไปสู่ระบบการขนส่งแบบไร้มลพิษ นำมาซึ่งเมืองแห่งความทันสมัยและความน่าอยู่ตามนโยบาย

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดซื้อโดยสารไฟฟ้าและสถานีชาร์จรถไฟฟ้าในครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายและวางรากฐานให้จังหวัดระยอง ก้าวไปสู่ระบบขนส่งไร้มลพิษเต็มรูปแบบ เพื่อให้ระยองเป็นเมืองน่าอยู่และเป็น Smart City สมบูรณ์แบบ ตามที่วางเป้าหมายไว้ในอนาคตอันใกล้นี้” นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกล่าว