“โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร” พลังงานสะอาดเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น หนึ่งในโครงการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย สำเร็จแล้ว!!

“โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร” พลังงานสะอาดเพื่อโลกที่น่าอยู่มากขึ้น หนึ่งในโครงการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย สำเร็จแล้ว!!

การใช้โซลาร์เซลล์ หรือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตกำลังไฟฟ้านั้นได้มีการใช้งานมานานแล้ว เพราะนอกจากได้ความประหยัดค่าไฟฟ้า ยังได้ช่วยลดการปล่อยกาาซคาร์บอนไดออกไซด์อย่าแทนจริง อันเนื่องจากการผลิตไฟฟ้านั้นในหลายที่ได้ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และยิ่งรวมกับมลภาวะ ฝุ่นและควัน ทำให้ชั้นบรรยากาศนั้นไม่ได้สะอาดอย่างที่ควรจะเป็น

และหนึ่งในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (PDP2018 Revision 1) “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริดเขื่อนสิรินธร” นับเป็นแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นหนึ่งในโครงการที่สำเร็จ และถือเป็นโครงการตัวอย่างและพร้อมที่จะขยายสร้างไปอีก 9 เขื่อนทั่วประเทศด้วยกัน

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี (Hydro-floating Solar Hybrid) หรือ โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดเขื่อนสิรินธร ขนาดกำลังผลิต 45 เมกะวัตต์ เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ช่วยเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 47,000 ตัน/ปี ตอบโจทย์พลังงานสะอาดช่วยลดภาวะโลกร้อน

ไม่เพียงแต่เราจะได้โซลาร์เซลล์ลอยน้ำมาใช้งานแล้ว ทางโครางการนี้ได้มีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนบริเวณใกล้เคียงเขื่อน ด้วยการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ชุมชนมีรายได้เข้ามาในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังจากโครงการได้สำเร็จ ทางกฟผ.ยังได้พัฒนาเส้นทางการเดินชมแผงโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริด เพื่อให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของภาคอีสาน พร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวภายในต้นปี 2565 อีกด้วย

ที่มา

https://www.egat.co.th/home/20211102-pre01/

https://www.matichon.co.th/publicize/news_3023111