มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เล็งเห็นความสำคัญพลังงานไฟฟ้า จากงานวิจัย สู่การขยายพลังงานไฟฟ้าระบบสมาร์ตกริด สู่ชุมชน จังหวัดพะเยา พร้อมจัดตั้งหลักสูตร “สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม”

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) เล็งเห็นความสำคัญพลังงานไฟฟ้า จากงานวิจัย สู่การขยายพลังงานไฟฟ้าระบบสมาร์ตกริด สู่ชุมชน จังหวัดพะเยา พร้อมจัดตั้งหลักสูตร “สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม”

เทรนของการรักษ์โลกและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นกำลังมาแรง และเป็นที่ต้องการในปัจจุบัน โดยทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานทดแทน ได้มีการทำงานวิจัยด้านระบบสมาร์ตกริด (ระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์) ภายใต้โครงการสถานีผลิตไฟฟ้าในหน่วยงานราชการ ขนาด 500 กิโลวัตต์ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณครั้งนี้จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งตอนนี้โครงการนั้นได้เข้าสู่ระยะที่ 2 คือการขยายพลังงานไฟฟ้าสมาร์ตกริดสู่ชุมชน จังหวัดพะเยา

นอกจากงานวิจัยที่ทำเพื่อชุมชนแล้ว ทางมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ทำการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.9 เมกะวัตต์ เป็นโครงการที่ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อทำประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยเช่นกัน โดยโครงการดังกล่าวนั้น ได้มีระบบการบริการจัดการพลังงาน พร้อมระบบตรวจวัดการใช้พลังงานของอาคารอีกด้วย

ทั้งนี้ ด้วยความที่มหาวิทยาลัยนั้นเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ สำหรับการชาร์จประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ เพื่อรองรับระบบสมาร์ตกริดและการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง

รวมไปถึงทางคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำหลักสูตร “สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม” ในระดับปริญญาโทและเอก เพื่อปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ทางพลังงานและทางสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันด้วยเช่นกัน

ที่มา

http://www.seen.up.ac.th/FileUpload/Journal/J1/s32.pdf

https://www.ryt9.com/s/prg/3255428

http://www.up.ac.th/TH/NewsRead.aspx?itemID=24429