มาตรฐาน มอก. รถตุ๊กตุ๊ก EV ผ่านแล้ว 33 ข้อ พร้อมยกระดับหวังให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของอาเซียน

มาตรฐาน มอก. รถตุ๊กตุ๊ก EV ผ่านแล้ว 33 ข้อ พร้อมยกระดับหวังให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนที่สำคัญของอาเซียน

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปัจจุบัน การเดินทางสาธารณะใประเทศไทยมีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นคือ รถตุ๊กตุ๊ก ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการท่องเที่ยว เมื่อชาวต่างชาติเห็น เป็นต้องใช้บริการทุกครั้งไป

แต่ควันจากท่อไอเสีย ยังคงต้นเหตุในการก่อมลภาวะอยู่ดี ในเมื่อทุกวันนี้ได้มีเทคโนโลยี และธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้ามากมาก ทำให้ทางรัฐบาลได้ออกนโยบายสนับสนุนธุรกิจเหล่านี้

เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้แจ่งว่า ทางบอร์ด สมอ. (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)
ได้ผ่านมาตรฐานเห็นชอบ เกี่ยวกับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และยานยนต์อัจฉริยะ ทั้งสิ้น 33 ข้อ
พร้อมดันมาตรฐานให้ครบ 97 ข้อ ให้ผ่านภายในสิ้นปี
พร้อมทั้งได้ให้ทางผู้เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษาและจัดทำมาตรฐานเรือไฟฟ้าเพิ่มอีกด้วย

โดยการเร่งผลักดันให้ข้อมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าต้องการให้ผ่านเร็วยิ่งขึ้น เนื่องจากภาครัฐต้องการเตรียมพร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และรักษาฐานการผลิต ตลอดจน ความเป็นผู้นำด้านยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียนต่อไป

จะเห็นได้ว่า การที่ภาครัฐเข้ามามีส่วนสนับสนุนในการกำหนดมาตรฐานต่างๆของธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า มีความสำคัอย่างยิ่ง อีกไม่นานหวังว่ารถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
คงมีให้เราและต่างชาติได้นั่ง ไม่นานเกินรอ

ที่มา

prachachat.net/economy/news-744493