Carekoon Application จากแอพลิเคชันผู้ให้บริการยานพาหนะสู่ แพลตฟอร์มช่วยเหลือผู้ป่วย โดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า”รถแคร์คุณอีวี”

แอปพลิเคชันแคร์คุณ เป็นแพลตฟอร์มศูนย์รวมสินค้าและบริการสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป โดยเปิดให้บริการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีจุดประสงค์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19, สร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างงาน โดยเฉพาะการให้บริการกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งประชาชนทั่วไป
รวมไปถึงมีบริการรถรับส่งหลากหลายประเภท รวมไปถึงให้บริการปรึกษาสุขภาพออนไลน์จากทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักกายภาพบำบัด โดยในแอพลิเคชันนั้น มีให้บริการทั้งประเภทรถโดยสารส่วนบุคคล , รถประจำเส้นทาง และบริการวิ่งรับส่งสินค้าอาหาร , สามารถประยุกต์ใช้เป็นบริการอื่นๆ ตามความต้องการของผู้ให้บริการได้ เช่น , รถเร่ขายกับข้าว, รถสำหรับผู้พิการ, Car sharing, รถนำเที่ยว,รถแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนที่ เป็นต้น

จากแอพลิเคชันที่เชื่อมต่อยานพาหนะที่หลายหลายไว้ในแอพเดียวแล้วนั้น เมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ทางบริษัท โซลาร์วัตต์ 111 จำกัดยังได้มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า “แคร์คุณอีวี” พร้อมกระเป๋าใส่อุปกรณ์ที่จำเป็นรวม40,000 บาท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชน

โดย รศ.ดร.สุชาติ แย้มแม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้กล่าวว่า “รถแคร์คุณอีวี มีขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพลังงาน สามารถวิ่งรับส่งยาเข้าถึงผู้ติดเชื้อที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือที่ชุมชน ไปได้ทุกที่ ไม่มีมลภาวะ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเหมาะสมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานสาธารณสุขชุมชนได้เป็นอย่างดี”

นอกจากนั้นแล้ว นายเกื้อกูล บุญเทอม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก “รถแคร์คุณอีวี เป็นประโยชน์มากสำหรับการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในการรับส่งยา อาหาร ระหว่างรพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์แยกกักผู้ป่วยโควิดในชุมชน (Community Isolation) ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านใหม่ ซึ่งปัจจุบันเราใช้รถจักรยานยนต์รุ่นเก่า ค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสูงรวมทั้งสร้างมลพิษ ซึ่งรถไฟฟ้าจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ลดมลภาวะ ลดโลกร้อนอีกด้วย”

นางสาวอารียา นาคศิริ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดพริก (รพ.สต.วัดพริก)ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทำให้มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อในพื้นที่และจากนอกพื้นที่ที่จะเข้ามารับบริการในศูนย์แยกกักในชุมชน (Community Isolation) หรือผู้ป่วยติดเชื้ออาการไม่หนักแยกกักตัวเองที่บ้าน (Home Isolation) มีจำนวนมากขึ้น ซึ่ง “รถแคร์คุณอีวี” ช่วยสนับสนุนงานเชิงรุก ตรวจเยี่ยมผู้ป่วย หรือ ผู้สัมผัสเสี่ยง เพื่อประเมินส่งต่อรับการรักษา และเตรียมวางแผนนัดหมายให้ประชาชนมารับบริการตามจุดสถานี เช่น บริการแจกชุดตรวจ ATK, บริการตรวจคัดกรอง และรับส่งยาเวชภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี”

แอพลิเคชัน แคร์คุณ ได้ทำการเปิดให้บริการแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1 มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, เทศบาลนครพิษณุโลก และ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำเสนอโดยบริษัทโซลาร์วัตต์111 จำกัด

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีเทคโนโยลีที่เกิดขึ้นมากมาย เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้งานทุกวัน โดยเฉพาะหากนำมาประยุกต์ใช้กับการแพทย์แล้วนั้น จะเห็นได้ว่ามีประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ด้วยแอพลิเคชันนี้ ยังคงอยู่ในบางพื้นที่ เราคงได้ติดตามกันต่อไป ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอพลิเคชันฝีมือคนไทยที่น่าจับตามองเลยทีเดียว

ที่มา

ht

https://carekoon.com/web/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81/https://www.ryt9.com/s/prg/3252209https://mgronline.com/smes/detail/9640000014660https://siamrath.co.th/n/275092

tps://www.ryt9.com/s/iq36/3251435https://www.ryt9.com/s/iq38/3253111

https://www.ryt9.com/s/iq36/3251435

www.freepik.com