สัญญาณเตือนถึงเวลา ที่ควรเปลี่ยนใบปัดน้ำฝน

ฝนตกอีกแล้ว…. ใบปัดน้ำฝน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากของรถยนต์ หากฝืนอายุการใช้งานต่อไป จะมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น เมื่อต้องเปลี่ยน “ใบปัดน้ำฝน”

ฝนตกอีกแล้ว…. ใบปัดน้ำฝน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากของรถยนต์ ส่วนใหญ่ยางที่ใช้ปัดน้ำฝนจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี และหากฝืนอายุการใช้งานต่อไป จะมีสัญญาณเตือนเกิดขึ้น เมื่อรถของคุณถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน “ใบปัดน้ำฝน”

สัญญาณเตือนที่จะเกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยน “ใบปัดน้ำฝน” มีดังต่อไปนี้

  • รอยปัดน้ำฝนเป็นจุด
  • รอยปัดน้ำฝนเป็นเส้น
  • รอยปัดน้ำฝนไม่สม่ำเสมอ
  • มีเสียงดังเอี๊ยดอ๊าด

_________________________