สิ่งที่ต้องดูแลเมื่อจอดรถนานในช่วงโควิด-19

โควิดยังไม่หนีหายไปไหน นอกจากดูแลตัวเองแล้ว รถก็ต้องการดูแลเช่นกัน แต่หากเราต้องจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านนานๆ เราควรทำอะไรบ้าง ??

โควิดยังไม่หนีหายไปไหน นอกจากดูแลตัวเองแล้ว รถก็ต้องการดูแลเช่นกัน แต่หากเราต้องจอดรถทิ้งไว้ที่บ้านนานๆ เราควรทำอะไรบ้าง ??

1. ขับออกไปยืดเส้นสาย ในระยะทางใกล้ๆ

2. ควรสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยๆ ทิ้งเอาไว้ 5-10 นาที

3. เปิดฝากระโปรงรถบ่อยๆ เพื่อตรวจเช็คโดยรวม

4. จอดรถในที่อากาศถ่ายเท

5. คอยตรวจและเช็คลมยาง

_________________________

ที่มา : http://www.satit.up.ac.th/BBC07/AroundTheWorld/geo/67.htm