กฟผ. จ่อเพิ่มสถานีชาร์จไฟฟ้า พร้อมพัฒนาแอปพลิเคชัน

หนึ่งสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อจะเปลี่ยนจากการใช้ยานพาหนะพลังงานน้ำมัน เป็นรถพลังงานไฟฟ้า คือ สถานีชาร์จพลังงานนั้นเอง

หนึ่งสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจเพื่อจะเปลี่ยนจากการใช้ยานพาหนะพลังงานน้ำมัน เป็นรถพลังงานไฟฟ้า คือ สถานีชาร์จพลังงานนั้นเอง

โดย กฟผ. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญในปัจจัยนี้ ซึ่งปัจจุบันนั้นได้ทำการติดตั้งแล้ว 13 สถานี และตั้งเป้าขยายสถานีเพิ่มเป็น 48 สถานี ภายในสิ้นปี 2564 เพื่อให้ครอบคลุมทุกเส้นทางหลักทั่วประเทศ สำหรับอัตราค่าบริการ กฟผ. จะเปิดให้บริการชาร์จฟรีจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 64 จากนั้นจะคิดค่าบริการชาร์จประมาณ 6-8 บาทต่อหน่วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

โดย กฟผ. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญในปัจจัยนี้ ซึ่งปัจจุบันนั้นได้ทำการติดตั้งแล้ว 13 สถานี และตั้งเป้าขยายสถานีเพิ่มเป็น 48 สถานี ภายในสิ้นปี 2564 เพื่อใหครอบคลุมทุกเส้นทางหลักทั่วประเทศ สำหรับอัตราค่าบริการ กฟผ. จะเปิดให้บริการชาร์จฟรีจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 64 จากนั้นจะคิดค่าบริการชาร์จประมาณ 6-8 บาทต่อหน่วย ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

จะเห็นได้ชัด ไม่ว่าองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ ล้วนมีความต้องการพัฒนาและกระตุ้นการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น เมื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน มลพิษทางอากาศจะค่อยๆหายไป อากาศที่สะอาดจะกลับมาดั่งเดิม

_________________________

ที่มา : กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน https://re-fti.org/iea-ev/