ระบบไฟฟ้ากำลังเตรียมพร้อม เพื่อคนไทยเปลี่ยนสู่ยุคแห่งรถยนต์ไฟฟ้า 

กระทรวงพลังงานเดินหน้าเตรียมระบบไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนสู่ยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้า จาก 4.3 พันคันสู่ 1.2 ล้านคันภายในปี 2573 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านระบบไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า และเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

กระทรวงพลังงานเดินหน้าเตรียมระบบไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนสู่ยุครถยนต์พลังงานไฟฟ้า จาก 4.3 พันคันสู่ 1.2 ล้านคันภายในปี 2573 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านระบบไฟฟ้า สถานีอัดประจุไฟฟ้า และเทคโนโลยีรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

ขณะเดียวกันก็ยังมีแผนเตรียมระบบสายส่งไฟฟ้า และระบบมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ รวมถึงแผนลดการใช้ไฟฟ้าประชาชนภาคสมัครใจ (Demand Response) พร้อมมั่นใจว่าระบบไฟฟ้าจะมีรองรับรถยนต์ไฟฟ้า ในช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างเพียงพอ อาจรองรับได้มากถึง 3 ล้านคัน

นอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังอยู่ระหว่างศึกษากรณีให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า สามารถขายไฟฟ้าส่วนเหลือจากแบตเตอรี่รถ EV ขายเข้าระบบผลิตไฟฟ้าได้ เพื่อให้ระบบแบตเตอรี่รถ EV กลายเป็นระบบสำรองไฟฟ้าช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าประเทศ โดยเฉพาะกรณีประเทศเกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด(พีค) นับเป็นการลดการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับพีคได้อีกด้วย โดยกระทรวงจะต้องศึกษาทั้งรูปแบบและกฎระเบียบรองรับแนวทางดังกล่าวต่อไป

ที่มา :

https://www.kaohoon.com/content/383389

https://mgronline.com/business/detail/9630000