แผนฟื้นฟูใหม่ ขสมก. เตรียมเปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้า/NGV เร่งลดมลพิษ

แผนฟื้นฟูใหม่ ขสมก เร่งลดมลพิษ-เพิ่มคุณภาพ รถเมล์เตรียมเปลี่ยนเป็น NGV / รถพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ?
รถเมล์ถือเป็นหนึ่งในขนส่งสาธารณะหลักของกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามรถเมล์ก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุหลักของมลพิษในกรุงเทพฯ

เร่งลดมลพิษ-เพิ่มคุณภาพรถเมล์ เตรียมเปลี่ยนเป็น NGV / รถพลังงานไฟฟ้าเท่านั้น ?รถเมล์ถือเป็นหนึ่งในขนส่งสาธารณะหลักของกรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามรถเมล์ก็เป็นหนึ่งในต้นเหตุหลักของมลพิษในกรุงเทพฯ เช่นกัน

ล่าสุด ขสมก. ได้มีการปรับแผนฟื้นฟูคุณภาพรถเมล์ใหม่ที่จะช่วยลดมลพิษในกรุงเทพฯ ได้อย่างมาก รวมถึงปรับคุณภาพรถเมล์ให้ดีขึ้น

เพิ่มคุณภาพรถเมล์
โดยการเปลี่ยนจากซื้อรถใหม่เป็นการจัดจ้างเอกชน ทำให้ต้นทุนลดลง รวมถึงไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุง และมีข้อกำหนดคุณภาพของรถเมล์คือ
– ให้เป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิง NGV หรือเป็นรถพลังงานไฟฟ้าเท่านนั้น เพื่อลดการก่อมลพิษ
– ให้เป็นรถชานต่ำ อำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ
– เป็นรถที่ประกอบหรือใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตได้ในไทยเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศ

ปรับเส้นทางใหม่
เนื่องจากเส้นทางเดินรถเดิมทับซ้อนกันอยู่มาก นอกจากทำให้รถติดยาวแล้วยังทำให้มลพิษกระจุกตัวกัน ดังนั้นจึงจะมีการปรับเส้นทางให้กระจายตัวกันมากขึ้น และมีการเพิ่มรอบเดินทางให้สม่ำเสมอขึ้นเพื่อให้ไม่ต้องรอรถนาน

ปรับค่าโดยสารและเปลี่ยนระบบตั๋วรถเมล์เป็น E-ticket
ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างกระเป๋ารถเมล์และแก้ปัญหาการขาดทุนของ ขสมก. รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการคิดค่าโดยสาร โดยแบ่งรูปแบบค่าโดยสารเป็น
– บัตรเหมาจ่ายรายวัน 30 บาท / รายเที่ยว 15 บาท
– บัตรเหมาจ่ายรายวันสำหรับผู้สูงอายุ 15 บาท
– บัตรเหมาจ่ายรายเดือนบุคคลทั่วไป / นักเรียน / และบัตรสวัสดิการสำหรับผู้มีรายได้น้อย

โดยแผนฟื้นฟูรูปแบบใหม่นี้ทำสำเร็จแล้วในระบบ MRT, BTS และระบบรถสาธารณะในหลายประเทศ
ซึ่งหากแผนฟื้นฟูใหม่นี้เกิดขึ้นจริง ถึงแม้อาจมีภาระค่าโดยสารมากขึ้น แต่ปัญหามลภาวะในกรุงเทพฯ รวมไปถึง PM 2.5 ก็จะลดลงได้มากเช่นกัน ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาวต่อไป

ที่มา : BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ