อยากใช้รถยนต์ไฟฟ้า ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?

ใครก็รู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งสะอาด และช่วยคุณประหยัดกว่า ถ้าอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้า จะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?

ใครก็รู้ว่ารถยนต์ไฟฟ้าทั้งสะอาด และช่วยคุณประหยัดกว่า ถ้าอยากใช้รถยนต์ไฟฟ้า จะต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง?

1. เตรียมระบบไฟฟ้าที่บ้าน

เพราะรถยนต์ไฟฟ้าใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิงหลักแทนน้ำมัน จึงต้องมีการเตรียมระบบไฟฟ้าที่บ้านให้พร้อมสำหรับการใช้ไฟฟ้าในการชาร์จ โดย -ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้าต้องไม่น้อยกว่า 30A -ขนาดสายไฟฟ้า และ พิกัด Main Circuit Breaker -ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า ให้มีช่องว่างสำหรับติดตั้งตัวควบคุมวงจรไฟฟ้าสำหรับชาร์จไฟรถยนต์ และตรวจสอบพิกัดไฟและการติดตั้งอุปกรณ์ชาร์จไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า

 2. เครื่องชาร์จไฟที่บ้าน

ถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะสามารถชาร์จจากปลั๊กไฟบ้านได้โดยตรง แต่การติดตั้งเครื่องชาร์จไฟที่บ้านและชาร์จไฟผ่านเครื่องชาร์จจะช่วยลดระยะเวลาชาร์จไฟและเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้น

3. ศึกษาข้อมูลระบบชาร์จไฟ

เพราะเรื่องรถยนต์ไฟ้าเป็นเรื่องใหม่ หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชิน ดังนั้นการศึกษาข้อมูลระบบชาร์จไฟจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ทั้งเรื่องโหมดของอุปกรณ์ชาร์จไฟ, ขนาดกระแสสูงสุดขณะชาร์จไฟ, พิกัดแรงดันใช้งาน, ขนาดกำลังอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าภายในรถยนต์ไฟฟ้า (On-board Charger), และระยะเวลาที่ใช้ในการชาร์จไฟแต่ละครั้ง

4. วางแผนการเดินทาง

หากวางแผนการชาร์จไฟและการใช้งานได้ถูกต้องก็อาจไม่ต้องชาร์จไฟทุกครั้งที่จอด หรือทุกวัน โดยเฉพาะหากใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับในเมืองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ต้องเดินทางไกล วางแผนดีๆว่าจะเดินทางไปที่ไหน อย่างไรบ้าง และประเมินสภาพการจราจรเผื่อเอาไว้ ในรถยนต์ไฟฟ้าบางรุ่น อาจได้ชาร์จไฟแค่ไม่กี่ครั้งต่อสัปดาห์

_________________________

ที่มา : https://www.mea.or.th/content/detail/82/3131/4724